Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Rochlov 31, 330 23 Nýřany
Tel.: 377 881 737, 724 534 400
E-mail: ou.rochlov@tiscali.cz

Americká 39, 304 66 Plzeň

Vedoucí odboru životního prostředí
- Ing. Petr Hauer
Tel.:
 377 168 019

Fax: 377 168 002
E-mail: petr.hauer@nyrany.cz

Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 379
Fax: 377 195 393
E-mail: jakub.rataj@plzensky-kraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra