POVODŇOVÝ PLÁN obce Rokytnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/007241/2016; ze dne 06. 01. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Valašské Klobouky, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVK/10566/2017; ze dne 13. 06. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 11. 2018
offline verze 30. 11. 2018
digitalizovaná verze 30. 11. 2018
databáze POVIS 30. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i