Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení

Adresa (neveřejná)

Telefon

Mobil (neveřejný)

Blanka Fojtíková 603 290 688

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení

Adresa (neveřejná)

Mobil (neveřejný)

Ladislav Hofschneider

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky

Uskladnění

Adresa (neveřejná)

Kontaktní osoba

Telefon (neveřejný)

Nafukovací matrace Základní škola Žálková Dana
Postele vč. pokrývek Podkroví šaten TJ SOKOL Kostka Zdeněk
AVIE SDH Hasičská zbrojnice Malaník Lubomír
Stříkačky Hasičská zbrojnice Hofschneider Pavel
Traktor, nakladač   Ing. Vrba Pavel
Bělorus, UNC   Dufek Jiří
Nákladní automobily, čerpací technika, nakladače Služby města Slavičín Janeček Jan

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Rokytnice

Místo Typ Adresa

Kontaktní osoba

Telefon (neveřejný)

Kapacita

Obecní úřad Shromáždění Rokytnice 58 Goňa Antonín --
Podkroví šaten TJ SOKOL Ubytování/stravování Rokytnice 204 Kostka Zdeněk 40
ZŠ Rokytnice Ubytování/stravování Rokytnice 100 Žálková Dana 30

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
 Smíšené zboží Eva Hamalčíková   Rokytnice 167, 763 21 Slavičín  Pavla Hudečková  778 401 693

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon

 Smíšené zboží Eva Hamalčíková

(balená voda)

 Rokytnice 167, 763 21 Slavičín  Pavla Hudečková  778 401 693