Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Rokytnice 58, 763 21 Slavičín
Tel.: 577 343 652, 739 412 724
E-mail: starosta@rokytnice.org, ou-rokytnice@seznam.cz 
Masarykovo 189, 766 17 Valašské Klobouky
Tel: 577 311 112
Fax: 577 320 616
E-mail: olsakova@mu-vk.cz

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 100
Fax: 577 043 102
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.