Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rokytnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Pracoviště:
Pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice
Správce toků na území obce Mgr. Petr Mazůrek tel:. 956 957 123,
mobil: 724 523 982, mail: Petr.Mazurek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Rokytnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název IDVT ČHP
Kochavecký p. = LP č. 34 Zelenského potoka v km 3,4 10203510 4-21-08-064
Rokytenka 10200214 4-21-08-062
* 10194768 4-21-08-062
* 10189680 4-21-08-062
PP č.13 Rokytenky v km 4,1 10206616 4-21-08-062
PP č. 37 Kochaveckého p. 10200835 4-21-08-064
PP č. 12 Rokytenky v km 3,2 10189852 4-21-08-062
* 10206086 4-21-08-062
* 10186777 4-21-08-062
* 10197064 4-21-08-062
* 10204551 4-21-08-062
LP č. 42 Kochaveckého p. 10206675 4-21-08-064
LP č. 27 Rokytenky v km 1,8 10187775 4-21-08-062
* 10199240 4-21-08-062
* 10190082 4-21-08-062