Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rokytnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Pracoviště:
Pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice
Správce toků na území obce Mgr. Petr Mazůrek tel:. 956 957 123,
mobil: 724 523 982, mail: Petr.Mazurek@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Rokytnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Rokytenka
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-062
ID toku: 10200214

 

Vodní tok Kochavecký p. = LP č. 34 Zelenského potoka v km 3,4
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-064
ID toku: 10203510

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-062
ID toku: 10194768

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-062
ID toku: 10189680

 

Vodní tok PP č.13 Rokytenky v km 4,1
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-062
ID toku: 10206616

 

Vodní tok PP č. 37 Kochaveckého p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-064
ID toku: 10200835

 

Vodní tok PP č. 12 Rokytenky v km 3,2
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-062
ID toku: 10189852

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-062
ID toku: 10206086

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-062
ID toku: 10186777

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-062
ID toku: 10197064

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-062
ID toku: 10204551

 

Vodní tok LP č. 42 Kochaveckého p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-064
ID toku: 10206675

 

Vodní tok LP č. 27 Rokytenky v km 1,8
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-062
ID toku: 10187775

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-062
ID toku: 10199240

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-062
ID toku: 10190082