Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Rokytnice 58, 763 21 Slavičín
Tel.: 577 343 652, 739 412 724
E-mail: starosta@rokytnice.org, ou-rokytnice@seznam.cz 

Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
Tel: 577 311 111
Fax: 577 320 616
E-mail: podatelna@mu-vk.cz

Životní prostředí - Ing. Josef Slánský, CSc.

Tel.: 603 590 439, 577 311 100
E-mail: slansky@mu-vk.cz

Vodní hospodářství - Ing. Pavla Fuksová
Tel: 577 311 101
E-mail: fuksova@mu-vk.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Vedoucí odboru stavebního řádu a životního prostředí - Ing. Miklová Alena
Tel.: 577 043 450
E-mail: alena.miklova@kr-zlinsky.cz


Vedoucí oddělení vodního hospodářství - Ing. Dana Zápecová
Tel: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra