Srážkoměry - Rokytnice

Jestřabí

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice je umístěna na budově prodejny se smíšeným zbožím - v severní části obce Jestřabí na č. p. 128. Provozovatelem je obec Jestřabí.

Popov

Srážkoměr je umístěn v severní části obce v blízkosti řeky Vláry. Provozovatelem stanice je povodí Moravy, s. p.

Rokytnice

Srážkoměr je umístěn na střeše zázemí fotbalového hřiště v obci Rokytnice. Provozovatelem stanice je obec Rokytnice.

VD Bojkovice

Srážkoměrná stanice se nachází asi 200 m pod přehradou v areálu obslužných budov. Stanice slouží jako včasné varování nadměrných srážek kvůli obsluze vodního díla.
Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.