Srážkoměry - Rokytnice

Jestřabí

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice je umístěna na budově prodejny se smíšeným zbožím - v severní části obce Jestřabí na č.p. 128. Provozovatelem je obec Jestřabí.

Rokytnice

Srážkoměr je umístěn na střeše zázemí fotbalového hřiště v obci Rokytnice. Provozovatelem stanice je obec Rokytnice.

Štítná nad Vláří - Popov

Srážkoměrná stanice, která se nachází v blízkosti č.p. 311. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

VD Bojkovice

Srážkoměr ve správě Povodí Moravy, s.p. s automatickým odesíláním dat nacházející se v blízkosti VN Bojkovice.