POVODŇOVÝ PLÁN obce Rudoltice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM009543/2015-219/To; ze dne 23. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/000827/2015; ze dne 02. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Lanškroun - Odbor životního prostředí
Č. j.: MULA 11020/2015; ze dne 24. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 06. 2023
offline verze 27. 06. 2023
digitalizovaná verze 27. 06. 2023
databáze POVIS 27. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i