Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Rudoltice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rudoltice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok z hlediska povodňového ohrožení na území obce Rudoltice je Rudoltička (Lukávka). Číslo hydrologického pořadí 4-10-02-014/2. Rudoltička pramení západně od intravilánu obce Ostrov v nadmořské výšce 410 m.n. m. Od pramene teče jižním směrem k obci Rudoltice, kde se do ní vlévá nejprve v ř. km 1,58 PP přítok Lukávky č. 2 a v ř. km 2 Rybniční potok. Z Rudoltic pokračuje jihovýchodním směrem k obci Luková, kde se vlévá do Lukovského potoka v ř. km 2,01.

Mapa stanoveného záplavového území pro obec Rudoltice


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Rudoltice

Přehled vodních nádrží na území obce Rudoltice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Rudoltice se nachází vodní díla Rudoltické rybníky a Myslivecký rybník. Podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.