Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice
Tel.: 467 771 292, 602 615 316
E-mail: ou@rudoltice.cz
nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun

Odbor životního prostředí 
Vedoucí odboru - Bc. Petra Juřinová
Tel: 465 385 283
E-mail: petra.jurinova@lanskroun.eu

Referenti vodního hospodářství
Ing. Jiří Šebrle

Tel: 465 385 285
E-mail: jiri.sebrle@lanskroun.eu

Richard Kohout
Tel: 465 385 295
E-mail: richard.kohout@lanskroun.eu
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Vedoucí odboru - Ing. Martin Vlasák
Tel.: 466 026 350
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz


Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Jana Hroudová
Tel: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra