POVODŇOVÝ PLÁN obce Třebovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/21145; ze dne 29. 07. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/003360/2015; ze dne 17. 08. 2015
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM039605/2015-219/To; ze dne 28. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Česká Třebová - Oddělení vnitřní správy
Č. j.: 17135/2015/KAT/JMA/1821; ze dne 03. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 16. 11. 2018
offline verze 16. 11. 2018
digitalizovaná verze 16. 11. 2018
databáze POVIS 16. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i