Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Telefon
Libor Gremlica starosta 465 394 100


Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce)
Tomáš Pavlík člen zastupitelstva
Ladislav Kříž člen JSDH


Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Kontaktní osoba
JSDH Třebovice Hasičské auto pan D. Píša


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Třebovice

Místo Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Tělocvična ZŠ Třebovice 214 PhDr. Soňa Provazníková 200 200
Kulturní dům Třebovice 14 Libor Gremlica 100 100


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
Restaurace Třebovice Třebovice 14

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Orlická vodohospodářská společnost s. r. o. Česká Třebová 219, 560 02 Česká Třebová 736 518 039