Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Třebovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Třebovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území obce Třebovice je vodní tok Třebovka. Vodní tok Třebovka pramení blízko obce Koclířov v Českotřebovské vrchovině. Protéká obcemi Opatov, Třebovice, Rybník, městem Česká Třebová, Dlouhá Třebová, Ústí nad Orlicí.. Řeka se vlévá v Ústí nad Orlicí do toku Tiché Orlice. Celková délka toku Třebovky činí 41 km. Tok Třebovka je využíván i vodáky, splavuje se od České Třebové po soutok s Tichou Orlicí.

Mapa vodních toků na území obce Třebovice

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Třebovka

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Třebovice, Třebovka 23 0,445 5,81 9,56 16,7 23,9 33,1 47,9 61,8

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Třebovice

Přehled vodních nádrží na území obce Třebovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".

Na území obce Třebovice se nachází celkem 3 vodní díla - dva rybníky a jedna přehrada.