Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Třebovice 238, 561 24 Třebovice
Tel.: 465 394 419
Fax:465 394 100
E-mail: ou.trebovice@tiscali.cz

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Tel.: 465 500 111 (podatelna)
E-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz

Odbor životního prostředí Ing. Ivana Vrbická
Tel.: 465 500 180
E-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra