Srážkoměry - Třebovice

Damníkov

Srážkoměrná stanice se nachází na sloupu v blízkosti budovy OÚ v obci Damníkov č. p. 9. Stanice je ve správě obce Damníkov.

Helvíkov

Srážkoměrná stanice ve správě města Lanškroun

Rudoltice

Srážkoměr se nachází na stožáru před obecním úřadem Rudoltice, měřicí stanice je v budově OÚ č. p. 95. Provozovatelem stanice je obec Rudoltice.

Třebovice

Srážkoměrná stanice se nachází na mostní konstrukci přes vodní tok Třebovka, ve stejném ř. km jako hlásný profil kat. B Třebovice (Třebovka). Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik.

Třebovice (vdj.)

Srážkoměrná stanice se nachází na obecním vodojemu nad obcí. Provozovatelem srážkoměru je obec Třebovice.