Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Třebovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
PS Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Lacman Karel, Tel.: 725 516 352
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole je vypsány pouze jediný vodní tok delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tento vodní tok a také některé další vodní toky na území obce Třebovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. 

Název vodního toku IDVT ČHP
Třebovka 10100096 1-02-02-046

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc 

Přímý výkon správy toku:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
David Čížek, Dis., Tel.: 583 301 292, E-mail: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Třebovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. 

Název vodního toku IDVT ČHP
Lukovský potok 10188986 4-10-02-012

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Ing. Tomáš Sajdl, Tel.: 956 953 111, E-mail: tomas.sajdl@lesycr.cz


Příslušný správce vodního toku:
Karel Muška
Tel: 607 503 128, 956 953 242, E-mail:
karel.muska@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Třebovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Zádolský potok 10170802 1-02-02-047
LP Zádolského potoka č. 13 10170821 1-02-02-047
LP Zádolského potoka od kóty 603 č. 14 10170824 1-02-02-047
PP Třebovky v km 19,85 č. 2 10170799 1-02-02-046
LP Zádolského potoka č. 11 10170815 1-02-02-047
LP v N. Rybníce č. 8 10170810 1-02-02-047
PP Třebovky (u Trkáče) č. 1 10170800 1-02-02-046