Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Třebovice 238, 561 24 Třebovice
Tel.: 465 394 419   
Fax: 465 394 100
E-mail: ou.trebovice@tiscali.cz
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Tel.: 465 500 112,117
E-mail: povodne@ceska-trebova.cz
Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 026 111   
Fax: 466 611 220
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111   
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.