POVODŇOVÝ PLÁN obce Valašská Polanka

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005639/2017; ze dne 01. 12. 2017
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM063095/2017-419/Ro; ze dne 28. 11. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín - Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVS 20984/2018; ze dne 15. 02. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 08. 2023
offline verze 23. 08. 2023
digitalizovaná verze 23. 08. 2023
databáze POVIS 23. 08. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i