Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Valašská Polanka je při povodni ohrožováno zhruba 29 budov (z toho se v jednom případě jedná o čerpací stanici MOL), které trvale obývá zhruba 85 obyvatel, z toho 5 patří do rizikové skupiny (osoby starší 70 let a osoby zdravotně postižené). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Valašská Polanka - agregované

Ohrožené objekty na území obce Valašská Polanka.

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází jeden významný ohrožující objekt, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku), a to areál čerpací stanice MOL.

Ohrožující objekty na území obce Valašská Polanka
Kontaminovaná místa na území obce Valašská Polanka

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Valašská Polanka.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Valašská Polanka u předsedy povodňové komise obce.