POVODŇOVÝ PLÁN obce Veliny

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/003541/2014; ze dne 09. 09. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Holice, Odbor životního prostředí a stavební úřad - Vodoprávní úřad
Č. j.: MUHO/19666/2014; ze dne 18. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 09. 2014
offline verze 30. 09. 2014
digitalizovaná verze 30. 09. 2014
databáze POVIS 30. 09. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i