Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací,  jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Veliny-Velinský potok

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001780.00178
starting _require0.038370.04015
end _require0.000130.04028
starting _initRouter2.0E-50.0403
finishing _initRouter0.096970.13727
starting init0.011820.14909
finishing init0.073990.22308
starting postDispatch0.096590.31967
finishing postDispatch0.570940.89061
finish2.0E-50.89063