Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Ve správě Povodí Labe se nenacházejí žádné toky týkající se obce Veliny.

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Labe, Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Veliny, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Vodní tok Velinský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-080, 1-02-02-081
ID toku: 10101559

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-080
ID toku: 10391742

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-080
ID toku: 10171176

 

  •  Vodní toky ve správě HOZ a ostatní

                 ID: 10171180

                 ID: 10171181

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001590.00159
starting _require0.030360.03196
end _require0.000120.03208
starting _initRouter2.0E-50.0321
finishing _initRouter0.148270.18036
starting init0.00850.18886
finishing init0.100920.28978
starting postDispatch0.063720.3535
finishing postDispatch0.576530.93003
finish3.0E-50.93006