Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Veliny 60, 534 01 Holice
Tel.: 466 682 187
E-mail: urad@veliny.cz
Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 262
E-mail: kremenakova@mestoholice.cz
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Tel.:466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001630.00163
starting _require0.039250.04088
end _require0.000190.04107
starting _initRouter2.0E-50.0411
finishing _initRouter0.132910.17401
starting init0.01040.18441
finishing init0.110160.29458
starting postDispatch0.067730.36231
finishing postDispatch0.58620.94851
finish4.0E-50.94855