Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Veliny je nově nainstalován hlásný profil kat. C na toku Velinský potok. Nenachází se zde však hlásný profil kat. A ani B, který by měl co dočinění s obcí Veliny.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Veliny, Velinský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 80
Pohotovost 110
Ohrožení 130
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz
 
 
 Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001150.00115
starting _require0.034870.03602
end _require0.00020.03622
starting _initRouter9.0E-50.03631
finishing _initRouter0.110690.147
starting init0.010690.15769
finishing init0.082980.24067
starting postDispatch0.067820.30849
finishing postDispatch0.457220.76572
finish2.0E-50.76573