Charakteristika zájmového území

Obec Veliny patří do mikroregionu Holicko. Tyto obce jsou ve většině případů zemědělského charakteru, i když mnohde silně působí prvky průmyslu, lesního hospodářství či rozvoje cestovního ruchu. Všechny obce svazku mají dobře vybavené zázemí pro působení samosprávy a většinou se nacházejí na dobrých komunikačních spojích. Obce jsou a budou spojeny nejen zájmy hospodářskými, ale i vzájemnými kontakty a spoluprací v řešení samosprávných záležitostí, v informatice, v propagaci i dalších oblastech veřejného života.

Veliny je obec situovaná nejvýchodněji v okresu Pardubice. Leží na silnici první třídy č. 36 z Holic do Borohrádku. Domy jsou umístěny podél silnice v délce přibližně 2 km, v druhé třetině obce odbočuje silnice vpravo a za vsí pokračuje přes les na silnici druhé třídy č. 305 z Borohrádku do Horního Jelení. Tento tvar Velin napovídá o jejich vzniku, takzvaná „lánová obec“ je totiž charakteristickým typem vsí, které byly zakládány v době středověké vnější kolonizace probíhající v českých zemích zhruba od 2. poloviny 13. do poloviny 14. století.

K 31. 12. 2012 bylo v obci evidováno 452 obyvatel. Velikost obce činí 651,69 ha, z toho cca 60,5 % tvoří zemědělská půda, 29,8 % lesy, 1,3 % zastavěné plochy, 2,5 % vodní plochy a 5,8 % ostatní plochy.

Geomorfologicky se obec nachází 20 km východně od krajského města Pardubice a 4 km od města Holice v oblasti holické tabule (Třebechovická a Choceňská tabule) v nadmořské výšce cca 280 – 310 m n. m.

Obec Veliny se nachází v povodí Labe. Území je odvodňováno Velinským potokem, jehož celková délka činí 6,38 km, protékajícím podél východního okraje obce od jihu k severu, protéká Pilským rybníkem a u Borohrádku zaúsťuje do Tiché Orlice.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do teplé oblasti T2.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001730.00173
starting _require0.035840.03757
end _require0.000110.03768
starting _initRouter2.0E-50.0377
finishing _initRouter0.101910.13961
starting init0.009560.14917
finishing init0.07960.22876
starting postDispatch0.060430.28919
finishing postDispatch0.492890.78208
finish3.0E-50.7821