Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Holice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, Povodňová komise obce Veliny.

Osoby na území obce Veliny budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice podél vodního toku Velinský potok (silnice I/36). Náhradní trasa povede po silnici III/3182 jižním směrem, poté se napojí na komunikaci I/35 vedoucí přes obec Ostřetín, ve které se odbočí na komunikaci 30511 vedoucí do Horního Jelení. V Horním Jelení bude trasa pokračovat po komunikaci II/305 směrem na Borohrádek. »

Objízdné trasy na území obce Veliny

Název objízdné trasy

Popis objízdné trasy
Zatopení komunikace I/36 Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice podél vodního toku Velinský potok (silnice I/36). Náhradní trasa povede po silnici III/3182 jižním směrem, poté se napojí na komunikaci I/35 vedoucí přes obec Ostřetín, ve které se odbočí na komunikaci 30511 vedoucí do Horního Jelení. V Horním Jelení bude trasa pokračovat po komunikaci II/305 směrem na Borohrádek.

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001510.00151
starting _require0.028110.02962
end _require0.000110.02973
starting _initRouter2.0E-50.02975
finishing _initRouter0.11860.14835
starting init0.009430.15778
finishing init0.11630.27408
starting postDispatch0.058460.33254
finishing postDispatch0.584780.91732
finish2.0E-50.91734