POVODŇOVÝ PLÁN obce Vilémovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, státní podnik
Č. j.: LCR952/004524/2018; ze dne 30. 10. 2018
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-33035/2018/5419; ze dne 15. 11. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
Č. j.: MBK 46770/2018; ze dne 04. 12. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 05. 2024
offline verze 24. 05. 2024
digitalizovaná verze 24. 05. 2024
databáze POVIS 24. 05. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i