Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vilémovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:
Provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 Blansko
Vedoucí provozu: Petr Havlík, DiS.
Tel.: 516 414 961
E-mail:
 provozblansko@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku                           IDVT                                              ČHP
Punkva 10100295 4-15-02-0800-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
OŘ Jižní Morava, Březnická 5659, Zlín 760 01
Ing. Libor Strakoš
Tel.: 956 942 311 
E-mail: or942@lesycr.cz
 
Rajon 213 - příslušný správce VT na území obce Vilémovice:

Ing. Jana Marková
Tel.: 956 942 330, 725 129 525
E-mail: jana.markova@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku                           IDVT                                                      ČHP
Lopač 10197505 4-15-02-0892-0-00