Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný) Telefon
František Kala 739 243 056

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Milan Kučera

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa Telefon
Zemědělská technika Agris Jedovnice s.r.o. Jaroslav Janíček Legionářská 597, 679 06 Jedovnice 737 259 197

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Vilémovice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací / stravovací kapacita
Útulna u Macochy Vilémovice 85, 679 06 Vilémovice

Zdeněk Kozman   

601 563 743 60 / 60
Ubytovna Obecního úřadu  Vilémovice 18, 679 06 Vilémovice

Anežka Štelclová   

775 623 118 40 / --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
Jednota COOP Vilémovice Vilémovice 34, 679 06 Vilémovice 601 565 573
Útulna u Macochy Vilémovice 85, 679 06 Vilémovice 516 444 250
Jednota COOP Jedovnice Havlíčkovo náměstí 587, 679 06 Jedovnice 601 563 743

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VAS a.s. divize Boskovice Poříčí 20a, 678 01 Blansko   516 427 275
Cisterny Boskovice   Pavel Pospíšil 516 427 238