Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Vilémovice 18, 679 06 Jedovnice
Tel.: 516 442 889, 604 246 366
E-mail: podatelna@vilemovice.cz
Nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Tel.: 516 775 111
E-mail: epodatelna@blansko.cz

Odbor životního prostředí
Nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko
Vedoucí odboru - Ing. Olga Pozděnová
Tel.:  516 775 339, 733 355 035
E-mail: pozdenova@blansko.cz

Oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší
Bc. Jitka Šenková

Tel.: 516 775 340
E-mail: senkova@blansko.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Mojmír Pehal
Tel.: 
541 651 571
E-mail: 
pehal.mojmir@jmk.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení - Mgr. Eva Moučková
Tel.: 
541 652 693
E-mail:
mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra