Srážkoměry - Vilémovice

Bukovinka

Srážkoměrná stanice se nachází nedaleko objektu č. p. 242. Spadá do povodí III. řádu - Svratka od Svitavy po Jihlavu. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Otinoves - Rozstání

Srážkoměrná stanice ve správě obce Otinoves se nachází severně od obce, poblíž Horního otinoveského rybníka, v blízkosti budovy s č. p. 216.

Sloup (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází západně od intravilánu městyse Sloup v Moravském krasu. Měření srážek probíhá celoročně. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Vilémovice

Srážkoměrná stanice se nachází jihovýchodně od intravilánu obce Vilémovice v oploceném areálu vodojemu (parcela č. 2487/1).
Provozovatelem je Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Boskovice.