POVODŇOVÝ PLÁN obce Vřesina

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Vyjádření správce toků, Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 00714/922/45.09/2017; ze dne 19. 01. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hlučín, Odbor životního prostředí a komunálních služeb
Č. j.: HLUC/38697/2017/OŽPaKS/Ja; ze dne 11. 08. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 04. 2020
offline verze 24. 04. 2020
digitalizovaná verze 24. 04. 2020
databáze POVIS 24. 04. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i