Srážkoměry - Vřesina

Borová

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik, je umístěna na vodárenském objektu v obci Bolatice u polní cesty spojující Bolatice s místní částí Borová.

Děhylov (Povodí Odry)

Srážkoměrná stanice se nachází v severovýchodní části obce Děhylov cca 500 m za vlakovým nádražím Děhylov na pravém břehu.
Provozovatelem srážkoměru je Povodí Odry, státní podnik.

Hlučín - Darkovičky

Provozovatelem nevyhřívané srážkoměrné stanice je město Hlučín. Srážkoměrné čidlo je umístěno na střeše ZŠ v místní části Hlučín - Darkovičky.

Chuchelná

Srážkoměrná stanice se nachází na pozemku základní a mateřské školy v obci Chuchelná. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Vřesina

Srážkoměrná stanice se nachází na oploceném pozemku v soukromém vlastnictví, v povodí horního toku Bečvy. Srážkoměr je schopen monitorovat úhrn srážek v obci Vřesina. Měřící stanice je nainstalována tak, aby nic neovlivňovalo naměřené hodnoty a je chráněna před případným vandalismem. Srážkoměrná stanice je ve správě obce Vřesina.