Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vřesina a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Tel.: 596 657 111, e-mail: info@pod.cz
Závod Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava 5
Tel.: 596 657 511, e-mail: opa_reditel.sekretariat@pod.cz

Přímý výkon správy toku:
VHP Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava 5
Vedoucí provozu: 
Vladan Pivovarník
Tel.: 596 657 516, e-mail: opava.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bečva 10100655 2-03-02-014
Bezejmenný tok 10215100 2-03-02-014

 

  • Vodní toky ve správě obce Píšť
Správce:
Obec Píšť - Opavská 58/2, 747 18 Píšť
Tel.: 595 055 941, 595 055 231, e-mail: pist@pist.cz, podatelna@pist.cz

Obec Píšť spravuje pouze jeden vodní tok, který protéká územím obce Vřesina.

Název vodního toku IDVT ČHP
Doubravka 10211929 2-04-01-017

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Odvodnění 10212295 2-03-02-014
HOZ 10217479 2-03-02-014