Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina
Tel.: 595 031 069, 724 189 242
E-mail: info@obec-vresina.cz
Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
Tel.: 595 020 211, 595 020 221
E-mail: podatelna@hlucin.cz

Odbor životního prostředí a komunálních služeb - Vodohospodářství
Ing. Eliška Vidláková
Tel.: 595 020 297
E-mail: vidlakova@hlucin.cz

Ing. Petra Jarinová
Tel.: 595 020 296
E-mail: jarinova@hlucin.cz

Ing. Dagmar Pospíšilová 
Tel.: 595 020 228
E-mail: pospisilova@hlucin.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-mail: posta@msk.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Jan Filgas
Tel.: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství
Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra