Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa E-mail Mobil Neveřejný mobil
Pavel Keller Průkopnická 207/8, 747 20 Vřesina technik@obec-vresina.cz 725 500 472

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa E-mail Mobil Neveřejný mobil
Pavel Keller Průkopnická 207/8, 747 20 Vřesina technik@obec-vresina.cz 725 500 472

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Traktor, bagr David Harasim Ratibořská 90/55, 747 18 Píšť   603 847 594
Traktor Josef Vojáček Na návsi 7a, 747 20 Vřesina 608 444 545

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Vřesina

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Shromaž. kapacita Ubytov. kapacita Stravov. kapacita

Tělocvična základní školy

Místo shromáždění 

21. dubna 6

747 20 Vřesina

Radana Metelková Svobodová - ředitelka školy  

595 031 066

778 745 066

40

--

--

Kulturní sál obecního úřadu

Místo shromáždění

21. dubna 247/1  
747 20 Vřesina

Bohuslava Krupová

595 031 069 724 189 242

50

--

--

ZŠ Vřesina

Místo nouzového ubytování

21. dubna 6

747 20 Vřesina

Radana Metelková Svobodová - ředitelka školy 

595 031 066

778 745 066

 

--

30

--

Obecní úřad

Místo nouzového ubytování

21. dubna 247/1

747 20 Vřesina

Bohuslava Krupová

595 031 069

724 189 242

 

--

20

--

ZŠ a MŠ

Výdejna stravy - jídlo se vozí ze školní jídelny Bohuslavice - tel. 553 659 206; pro evakuované nutno zajistit stravu z vnějších zdrojů (LB Gastro Dolní Benešov - tel. 603 221 323)

21. dubna 6

747 20 Vřesina

Blanka Dudová

778 745 025

--

--

60

 

Nouzové zásobování 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Název subjektu
Adresa Kontaktní osoba Telefon
TUTY Vřesina 21. dubna 166/10, 747 20 Vřesina Monika Chřibková 595 031 071

 Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Název subjektu
Adresa Telefon
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava  840 111 123