Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

581 711 558

Jana Kubálková

581 711 558

 Kontakty na osobu zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Miroslav Adam

581 711 558

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Těžká technika ZD Dřevohostice Dřevohostice, Lapač 450

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Radkovy

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Výletiště Radkovy Místo shromáždění / krátkodobý pobyt Areál hasičské zbrojnice Ing. et Ing. Dočkalíková Iveta, Ph.D.
Sál OÚ Místo shromáždění / ubytování / stravování Radkovy 38 Ing. et Ing. Dočkalíková Iveta, Ph.D.

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny Neděla Dřevohostice, Náměstí 22 Petr Neděla

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Přerov Šířava 21, Přerov Dispečink (dispecink@vakpr.cz)