Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Mgr Marek Foukal
Vladimír Kratochvíl

 Kontakty na osobu zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Vladimír Kratochvíl

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Těžká technika ZD Dřevohostice Dřevohostice, Lapač 450

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Radkovy

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Výletiště Radkovy Místo shromáždění / krátkodobý pobyt Areál hasičské zbrojnice Marek Foukal
Sál OÚ Místo shromáždění / ubytování / stravování Radkovy 38 Marek Foukal
Potraviny Neděla Nouzové zásobování potravinami Dřevohostice, náměstí 22 Petr Neděla
VaK Přerov Nouzové zásobování pitnou vodou - cisterna Šířava 21, Přerov Dispečink (dispecink@vakpr.cz)