Srážkoměry - Radkovy

Dřevohostice

Srážkoměrná stanice městyse Dřevohostice je umístěna na střeše za Úřadem městyse Dřevohostice. Alarmové SMS jsou odesílány při překročení následujících limitních hodnot: 10 mm sumy srážky za 15 minut, 30 mm sumy srážky za 60 minut, 50 mm sumy srážky za 180 minut, 30 mm sumy srážky za 24 hodin. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi a místopředsedovi povodňové komise městyse Dřevohostice.

Dřevohostice (ČHMÚ)

Automatická srážkoměrná stanice ve správě Českého hydrometeorologického ústavu. Stanice se nachází v nadmořské výšce 238 m n. m. na upravené zahradě rodinného domu č. p. 181 v obci Dřevohostice. 

Soběchleby

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově místní školky. Provozovatelem stanice je obec Soběchleby.