Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamnějším tokem v území je Moštěnka. Jedná se o levostranný přítok Moravy pramenící pod Kelčským Javorníkem v Podbeskydské pahorkatině, v nadmořské výšce 784,7 m. Největšími přítoky Moštěnky jsou řeky Bystřička a Malá Bečva. Bystřička je levostranným přítokem vlévajícím se do řeky v městysi Dřevohostice a Malá Bečva je pravostranným přítokem Moštěnky v ř. km. 1,1. Oba přítoky mají délku cca 18 km. Další významné přítoky jsou Býškovický potok (ústí u Žákova), Blazický potok (ústí u Blazic), Dolnonětčický potok (ústí u Radkov), Šišenka (ústí u Damaželic), Tučínský potok (ústí u Beňova), Dobrčický potok (ústí u Horních Moštěnic) a Rumza (ústí u Žalkovic).

Plocha povodí Moštěnky je 354,59 km2. Délka toku dosahuje 46 km. Moštěnka má charakter stromovité říční sítě, kde se většina přítoků do řeky vlévá pravidelně po celé délce toku a průtok je zde rovnoměrně rozložený. Největší vodní plochou v povodí Moštěnky je Zámecký rybník nacházející se nedaleko Chropyně s rozlohou 18,89 ha. Poslední přítok Moštěnky - Malá Bečva, je umělým vodním kanálem, který přivádí část průtoku z řeky Bečvy do Moštěnky. Umělý vodní kanál je vybudován také v Horních Moštěnicích. Zde se jedná o pravostranný mlýnský náhon, který vodu odvádí přes obce Kanovsko a Kyselovice zpět do Moštěnky.

Moštěnka ústí do řeky Moravy u Kroměříže v nadmořské výšce 189,28 m.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Moštěnka

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B, Prusy - Moštěnka 19.20 1.32 24 57.2 77.4 139 173

Moštěnka

Povodí toku Moštěnka (dle VÚV TGM - upraveno)

Na území obce je nejvýznamnějším přítokem Moštěnky pravostranný Dolnonětčický potok, který se do řeky vlévá u Radkovského Mlýna. Z levé strany se do Moštěnky na území obce vlévají pouze dva malé bezejmenné vodní toky.

 Vodní toky na území obce Radkovy

Vodní toky na území obce Radkovy