Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Radkovy 38, 751 14 Dřevohostice
Tel.: 581 711 558
E-mail: obecradkovy@seznam.cz
Bratrská 709/34, Město, 750 02 Přerov
Tel: 581 268 111
E-mail: posta@prerov.eu

Vedoucí odboru - RNDr. Pavel Juliš
Tel: 581 268 232, 602 788 236
E-mail: pavel.julis@prerov.eu

Vedoucí oddělení
- Ing. Ivana Hřibová

Tel: 581 268 534
E-mail: ivana.hribova@prerov.eu
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Vedoucí životního prostředí a zemědělství- Ing. Josef Veselský
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc
Tel.:
 585 508 402
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Vedoucí vodního hospodářství- Vladimíra Kresáč Kubišová
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra