Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Radkovy a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov: Ulice 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Vedoucí provozu: Veronika Mazánová, DiS.
Tel.: 581 200 491-3, E-mail: provozprerov@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,3 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Moštěnka
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-085, 080, 083,084
ID toku: 10100078

 

Vodní tok Dolnonětčický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-083
ID toku: 10100637

 

Vodní tok přítok Radkova Lhota
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-080
ID toku: 10203804

 

  • Ostatní správce vodních toků - Správce ZVHS - HOZ

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-080
ID toku: 10190114