Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Radkovy a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov: Ulice 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Vedoucí provozu: Veronika Mazánová, DiS.
Tel.: 581 200 491-3, E-mail: provozprerov@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Moštěnka 10100078 4-12-02-080, 4-12-02-084
Dolnonětčický potok 10100637 4-12-02-083
přítok Radkova Lhota 10203804 4-12-02-080

  

  • Vodní tok bez určení správce
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10190114 4-12-02-080