Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Radkovy 38, 751 14 Dřevohostice
Tel.:  581 711 558
E-mail: obecradkovy@seznam.cz
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov
Sídlo komise: Šířava 25, 750 11 Přerov

Tel: 581 268 111, 950 781 018
E-mail: povodnova.komise@prerov.eu
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.