Vzor vyhlášení SPA

Povodňová komise obce Tatenice

 

Věc: Vyhlášení druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu obce Tatenice na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Podle hlášení Povodňové komise obce Tatenice dne______._____._______ v _____:_____ hod bylo na vodním toku ________________ v profilu _____________v _____:______ hod dosaženo hodnot výšky hladiny _______ cm, která odpovídá II. stupni povodňové aktivity - stavu pohotovosti / III. stupni povodňové aktivity - stavu ohrožení.

Povodňová komise obce Tatenice vyhlašuje druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území obce Tatenice na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

V Tatenici dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

__________________________________

Předseda povodňové komise obce Tatenice