Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Ohrožující objekty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Objekt Adresa Kontaktní osoba
Horní mlýn a pila Tršice 52 Lubomír Pospíšil

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Funkce Telefon
Leona Stejskalová Tršice 50 (OÚ Tršice) starostka obce 585 957 230
Eliška Sypalová Tršice 50 (OÚ Tršice) Zastupitelka obce 585 957 230

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Telefon
Jaroslav Staněk ČOV + vodovody 585 957 230
František Malášek velitel SDH Zákřov 585 957 230

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba

Cisternová automobilová stříkačka

Dopravní automobil typu DA 12-L1Z

Elektrické kalové čerpadlo 220 V

Motorová řetězová pila

Plovoucí čerpadlo

Přenosná motorová stříkačka

Přenosné svítilny

JPO Tršice

Ing. Jan Kiml

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Tršice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Kapacita
Základní škola I. stupně Tršice stravování / ubytování Tršice 183 Mgr.Andrea Tichá 100
Mateřská škola stravování / ubytování Tršice 314 Mgr.Andrea Tichá 50
Školní jídelna stravování / ubytování Tršice 314 Mgr.Andrea Tichá 20