Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Ohrožující objekty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Objekt Adresa Kontakt
Horní mlýn a pila Tršice 52 Lubomír Pospíšil

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3, resp. 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Funkce Telefon
Leona Stejskalová Tršice 50 (obecní úřad Tršice) starostka obce 585 957 230
Jan Březovský Tršice 50 (obecní úřad Tršice) místostarosta obce 585 957 230

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Telefon
Jaroslav Staněk ČOV + vodovody 585 957 230
František Malášek velitel SDH Zákřov 585 957 230

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa

Dopravní automobil typu DA 12-L1Z
Přenosná motorová stříkačka

JPO Zákřov
kontaktní osoba Franišek Malásek

Zákřov

Cisternová automobilová stříkačka
Dopravní automobil typu DA 12-L1Z
Elektrické kalové čerpadlo 220 V
Motorová řetězová pila
Plovoucí čerpadlo
Přenosná motorová stříkačka
Přenosné svítilny

JPO Tršice
kontaktní osoba Pavel Ambrož

Tršice

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Tršice

Místo Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Možnost stravování
Základní škola I. stupně Tršice Tršice 183 RNDr. Jaromír Vachutka 100 ano
Mateřská škola Tršice 314 RNDr. Jaromír Vachutka 50 ano
Školní jídelna Tršice 314 RNDr. Jaromír Vachutka 20 ano