Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Ohrožující objekty
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Objekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Horní mlýn a pila Tršice 52 Lubomír Pospíšil

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa     
Funkce Telefon Mobil (neveřejný)
Pavel Kováček Tršice 50 (OÚ Tršice) starosta obce 585 957 230
Pavel Ambrož Tršice 50 (OÚ Tršice) místostarosta obce -
Vladimíra Vybíralová Tršice 50 (OÚ Tršice) - 585 957 230

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Telefon Mobil (neveřejný)
Stanislav Hanzlík ČOV + vodovody 585 957 230
Jiří Dvořák - -
František Malášek velitel SDH Zákřov 585 957 230

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)

Cisternová automobilová stříkačka

Dopravní automobil typu DA 12-L1Z

Elektrické kalové čerpadlo 220 V

Motorová řetězová pila

Plovoucí čerpadlo

Přenosná motorová stříkačka

Přenosné svítilny

JPO Tršice

Tršice 50

Ing. Jan Kiml

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Tršice

Místo Typ Adresa           
Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Stravování Ubytování
Základní škola I. stupně Tršice stravování / ubytování Tršice 183 Mgr. Andrea Tichá 100 100
Mateřská škola stravování / ubytování Tršice 314 Mgr. Andrea Tichá 50 50
Školní jídelna stravování / ubytování Tršice 314 Mgr. Andrea Tichá 20 20

 

Zásobování 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontakt Forma
Moravská vodárenská, a. s. Olomouc Tovární 41, Olomouc 601 276 276 balená voda, cisterna

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP HB - TRŠICE Tršice 155  p. Ulmová  585 957 124