Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Tršice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111, e-mail: info@pmo.cz

Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 217, e-mail: sekretariatZHM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Tel.: 581 200 493, 581 277 512, e-mail: provozprerov@pmo.cz
Veronika Mazánová, DiS, tel.: 581 200 491-3, e-mail: provozprerov@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Tršice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium nebo nemají významný vliv na povodňové ohrožení obce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Olešnice (Kokorka) (0,00-24,709 km) 10100183 4-10-03-125
Loučka 10284318 4-10-03-131
bezejmenný tok 10192191 4-10-03-128
bezejmenný tok 10192539 4-10-03-117
bezejmenný tok 10199261 4-10-03-125
bezejmenný tok 10200206 4-10-03-128
bezejmenný tok 10194079 4-10-03-117

 

  • Vodní toky ve správě Lesy ČR, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8
Tel.: 956 999 111, fax: 495 262 391, e-mail: lesycr@lesycr.cz

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Tel.: 956 957 111, e-mail: ost57@lesycr.cz
Ing. Miroslav Cháb
Tel.: 956 957 201, mobil: 724 614 036, e-mail: miroslav.chab@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Tršice:
Rajon 706 - Správa toků, detašované pracoviště Vsetín
Ing. Petr Poruba
Tel.: 956 957 211, mobil: 724 623 861, e-mail: petr.poruba@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Tršice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium nebo nemají významný vliv na povodňové ohrožení obce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok - LP Říky v ř. km 0,60 10191990 4-10-03-128
bezejmenný tok - LP Říky v ř. km 0,90 10187252 4-10-03-128
LP Olešnice v km 16,800 - Korábek 10200154 4-10-03-125
LP Olešnice v km 19,200 10201816 4-10-03-125
PP LP Olešnice 10205093 4-10-03-125
LP Korábku č. 1 10195136 4-10-03-125
bezejmenný tok - PP LP Říky 10192456 4-10-03-128

 

  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Pazdernice 10195529 4-10-03-125
bezejmenný tok 10190026 4-10-03-125
bezejmenný tok 10199426 4-10-03-125
bezejmenný tok 10205098 4-10-03-125
bezejmenný tok 10198185 4-10-03-125