Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 779 00 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

Vodní tok Olešnice (Kokorka) (0-24,561 km)
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10100183

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-117
ID toku: 10194952

 

Vodní tok Loučka
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-131
ID toku: 10284318

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-128
ID toku: 10192191

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-117
ID toku: 10192539

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10199261

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 10-03-128
ID toku: 10200206

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-117
ID toku: 10194079

 

  • Vodní toky ve správě Lesy ČR, státní podnik

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 600 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01
Úsekový technik VT: Jiří Pniok, e-mail: Jiri.Pniok@lesycr.cz
Vodní tok LP Říky v ř. km 0,60
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-128
ID toku: 10191990

 

Vodní tok LP Říky v ř. km 0,90
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-128
ID toku: 10187252

 

Vodní tok LP Olešnice v km 16,800 - Korábek
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10200154

 

Vodní tok LP Olešnice v km 19,200
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10201816

 

Vodní tok PP LP Olešnice
Číslo hydrologického pořadí: 410-03-125
ID toku: 10205093

 

Vodní tok LP Korábku č. 1
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10195136

 

Vodní tok PP LP Říky
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-128
ID toku: 10192456

 

  • Vodní toky ve správě vlastníků HOZ (Hlavních odvodňovacích zařízení)

Správce:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Vodní tok Pazdernice
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10195529

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10190026

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10199426

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10205098