Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Krouna a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 779 00 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Tel.: 581 200 493, 581 277 512
Email: provozprerov@pmo.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Tršice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium nebo nemají významný vliv na povodňové ohrožení obce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Olešnice (Kokorka) (0-24,561 km)
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10100183

 

Vodní tok Loučka
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-131
ID toku: 10284318

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-128
ID toku: 10192191

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-117
ID toku: 10192539

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10199261

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 10-03-128
ID toku: 10200206

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-117
ID toku: 10194079

 

  • Vodní toky ve správě Lesy ČR, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 600 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01

Úsekový technik:
Jiří Pniok
Tel.: 956 957 235, 725 257 984
Email: jiri.pniok@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Tršice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium nebo nemají významný vliv na povodňové ohrožení obce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok LP Říky v ř. km 0,60
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-128
ID toku: 10191990

 

Vodní tok LP Říky v ř. km 0,90
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-128
ID toku: 10187252

 

Vodní tok LP Olešnice v km 16,800 - Korábek
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10200154

 

Vodní tok LP Olešnice v km 19,200
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10201816

 

Vodní tok PP LP Olešnice
Číslo hydrologického pořadí: 410-03-125
ID toku: 10205093

 

Vodní tok LP Korábku č. 1
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10195136

 

Vodní tok PP LP Říky
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-128
ID toku: 10192456

 

  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Stavby HOZ jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Pazdernice
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10195529

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10190026

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10199426

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10205098

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10198185