Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje o vodních tocích na území obce Tršice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Tršice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky ve správním obvodu obce Tršice tvoří poměrně hustou síť převážně bezejmenných krátkých vodních toků, které ve většině případů ústí do toku Olešnice. Ten je někdy nazývaný taktéž Kokorka. Olešnice pramení západně od Kozlova v nadm. výšce 618 m n.m. Ústí do Morávky nedaleko Brodku u Přerova v nadm. výšce 202 m n. m. Celková délka toku je cca 28 km. Povodí Olešnice zaujímá 137,8 km2. Olešnice protéká intravilánem obce, na jejím toku je vybudována řada vodních nádrží, jak nad obcí, tak pod ní. Největší z nich je zavlažovací nádrž Tršice (10,02 ha), dále jsou na Olešnici vybudovány nádrže Farganík, Zámecký rybník ležící přímo v obci a Dolní rybník umístěný na toku pod obcí. Obec dále spravuje menší nádrž v obci Vacanovice.

Okrajově do správního obvodu spadá také vodní tok Loučka. Pramení u Suchonic v nadm. výšce 255 m n. m. U Brodku u Přerova ústí do Olešnice v nadm. výšce 202 m n. m. Délka toku je přibližně 11 km.

Nejvýznamnější vodní toky na území obce Tršice

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Tršice

Přehled vodních děl na území obce Tršice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
V obci Tršice se nachází vodní díla, která by v případě povodně mohla nepříznivě ovlivnit průchod povodně. V blízkosti obce se nachází Tršická přehrada, která je nádrží III. kategorie. Dále se v Tršicích nachází tři vodní nádrže IV. kategorie: nad obcí pod Tršickou přehradou je rybník Farganík, přímo v obci je Zámecký rybník, v nejjižnější části katastru pak rybník zvaný Dolní. Další vodní nádrž IV. kategorie se nachází v části obce Vacanovice. Všem vodním dílům je potřeba věnovat zvýšenou pozornost.