Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Tršice 50, 783 57 Tršice
Tel.: 585 957 230
Fax: 585 957 230
E-mail: ou@trsice.cz
Palackého 1198/14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 521
Fax: 588 488 062
E-mail:
 mmol.odb.ochrany@olomouc.eu
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra