Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Tršice 50, 783 57 Tršice
Tel.: 585 957 230
E-mail: ou@trsice.cz
Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 513 111
E-mail.: podatelna@olomouc.eu

Odbor ochrany
Palackého 14, 779 11 Olomouc
Tel.: 588 488 521
Fax: 588 488 062
E-mail:
 mmol.ochr@olomouc.eu
Vedoucí odboru ochrany: Ing. Jan Langr

Tel.: 588 488 520, mobil: 724 789 314, e-mail: jan.langr@olomouc.eu
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: 
posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Vedoucí odboru: Ing. Josef Veselský
Tel.: 585 508 402
E-mail:
 j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Vedoucí oddělení: Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel.:
 585 508 630
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra