Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok
Na vodních tocích Duraňský potok, Úsobrnský potok a jeho přítoku na území obce a nad obcí se nachází některá vodní díla, která by mohla v případě havárie vyvolat povodeň a způsobit ohrožení obce Úsobrno. Největší vodní nádrží je Úsobrnský rybník s plochou 0,58 ha.

Vodní nádrže v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.