Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Vernířovice bylo pří nejvyšší dosažené povodni v roce 1997 zasaženo 89 budov s číslem popisným a 43 objektů s číslem evidenčních, které v současnosti obývá zhruba 265 obyvatel, z toho 79 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Z těchto objektů je 11 komerčních penzionů či chat - při plné kapacitě je přechodně obývá dalších 338 obyvatel. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » 
Ohrožené objekty na území obce Vernířovice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území obce se nachází 2 objekty  a jedno kontaminované místo, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
  • Pila Vernířovice » 
  • Smíšené zboží » 
  • DTS 338 Vernířovice-u kulturáku »
Ohrožující objekty na území obce Vernířovice
Kontaminovaná místa na území obce Vernířovice

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Vernířovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Vernířovice u předsedy povodňové komise obce.