Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů zejména přívalovými srážkami a splachy z polí.

Na území obce Vernířovice bylo pří nejvyšší dosažené povodní v roce 1997 zasaženo 89 budov s číslem popisným a 43 objektů s číslem evidenčních, které v současnosti obývá zhruba 265 obyvatel, z nichž 79 obyvatel je starších 70 let nebo invalidních. Z těchto objektů je 11 komerčních penzionů či chat - při plné kapacitě je přechodně obývá dalších 338 obyvatel.  Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » 
Ohrožené objekty na území obce Vernířovice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území obce se nachází několik objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
  • Pila Vernířovice » 
  • Smíšené zboží » 
Ohrožující objekty na území obce Vernířovice
Kontaminovaná místa na území obce Vernířovice

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Vernířovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Vernířovice u předsedy povodňové komise obce.