Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Vernířovice 53, 788 15 Velké Losiny
Tel.: 583 237 041, E-mail: podatelna@obec-vernirovice.cz
Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 388 111, E-mail: posta@sumperk.cz
Fax.: 583 214 188


Jesenická 31, 787 01 Šumperk
Vedoucí odboru: Ing. Dana Krňávková

Tel.: 583 388 324, 725 331 852, E-mail: dana.krnavkova@sumperk.cz

Vedoucí oddělení: Ing. Alena Turková

Tel.: 583 388 228, 606 314 719, E-mail: alena.turkova@sumperk.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111, E-mail: posta@olkraj.cz

Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Vedoucí odboru: 
Ing. Josef Veselský
Tel.: 585 508 402, E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Vedoucí oddělení: Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel.: 585 508 630, E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra